Vindpark Stenfors

Lokalisering

Skellefteå kommun

Samråd

I samrådsfas

Vindkraftverk

Upp till 33 vindkraftverk

Byggstart

Beräknad byggstart år 2028

Om platsen

Stenfors projektområde ligger vid Andersvattnet i Skellefteå kommun, cirka 8 km nordöst om Bygdsiljum och cirka 13 km söder om Burträsk i Västerbottens län. Området ligger precis på gränsen till Robertsfors kommun. Stenfors utgörs av tre närliggande delområden som tillsammans täcker cirka 4000 hektar av landskapet som till största delen består av skog med inslag av våtmarker, enstaka bäckar och några mindre sjöar. Området karakteriseras av skogliga produktionsmarker. Mellan projektområdets tre olika delar finns utöver skog, våtmarker och mindre sjöar även enstaka jordbruksmarker. Det nordöstra delområdet ligger inom ett utpekat riksintresseområde för vindbruk.

Preliminär layout i vindpark Stenfors.