Vindpark Rosberget

Gagnef kommun

I planeringsfas

Ca. 12-15 vindkraftverk

Om platsen

Rosberget projektområde ligger väster om Tryssjöberget i Gagnef kommun, cirka 4 km sydöst om Mockfjärd och 20 km väster om Borlänge i Dalarnas län. Området karakteriseras av kuperad terräng som domineras av brukad skog med inslag av större kalhyggen och enstaka mindre våtmarker.  I närområdet finns flertalet sjöar av varierande storlek samt öppna och glest trädklädda myrar. Två naturreservat ligger strax utanför projektområdet; Tryssjöberget i öster och Flomyran i söder. 

Preliminärt projektområde i Rosberget.