Vindpark Brynje

I Bergs kommun planerar Galileo Empower för vindkraftsparken Brynje.

Bergs kommun

Vindpark Brynje är i samrådsfas.

I samrådsfas

I Brynje planeras upp till 42 vindkraftverk.

Upp till 42 vindkraftverk

Om platsen

Brynje projektområde ligger i Bergs kommun, cirka 8 km sydöst om Svenstavik och cirka 5 km nordväst om Gillhov i Jämtlands län. Brynje utgörs av ett sammanhängande område som täcker cirka 2000 hektar av landskapet som till största delen består av skog med inslag av våtmarker, enstaka bäckar och några mindre sjöar. Området karakteriseras av skogliga produktionsmarker. Den nordvästra delen av projektet ligger inom ett utpekat riksintresseområde för vindbruk.

Karta över projektområde Brynje. Här finns god potential för vindkraft.